Om jobbsykkelen.no

El-sykkel_0476

Syklistenes Landsforening og Norsk Elbilforening har et felles mål om byer med renere luft, mindre støy, tryggere trafikk og bedre framkommelighet for alle. Derfor samarbeider vi om prosjektet jobbsykkelen.no. I tillegg er Transportøkonomisk Institutt, Kristiansand kommune og EVO elsykler med i prosjektgruppa. Jobbsykkelen.no støttes av Transnova.

Et godt virkemiddel for å oppnå målet er å få flere jobbreisende over fra fire til to hjul. Vi ønsker at sykkelen skal fremstå som byens mest effektive transportmiddel og ikke bare som et treningsapparat. Undersøkelser viser at potensialet for vanlige sykler nå mer eller mindre er tatt ut. Skal vi få flere jobbsyklister er elsykkelen svaret.

Hovedaktiviteten i prosjektet er roadshows – først og fremst i de største byene. På disse roadshowene vil alle få muligheten til å prøve en elsykkel. Vår teori er at en 30 sekunders testtur er mer effektiv enn en 30 minutter samtale. Under roadshowene vil vi være til stede med eget mannskap sammen med sykkelforhandlere som har ekstra gode tilbud på utvalgte modeller.

Er du interessert i at roadshowet skal komme til din by, til din bedrift eller til ditt arrangement? Send en henvendelse til indre@elbil.no eller ring 907 04 545.